Hvem er vi?

Kulturen i Gladsaxe er en netværks- og paraplyorganisation for de kulturelt betingede, kommunalt godkendte foreninger i Gladsaxe kommune.

Kulturen i Gladsaxes opgave er at repræsentere foreningerne over for kommunen, bl.a. gennem repræsentation i Folkeoplysningsudvalget.

Opgaven er videre at formidle og varetage fælles opgaver på kulturområdet. Gennem projekter og aktiviteter skal den til enhver tid gældende kultur-, fritids- og idrætspolitik i kommunen søges understøttet, fremmet og synliggjort.   

Der ligger yderligere en opgave med afholdelse af kurser for medlemsforeningerne/deres bestyrelser. I forbindelse hermed skal formidles tilbud om hjælp/rådgivning vedr. bl.a. tilskudsregler, folkeoplysning, nye projekter mv.

Der skal så vidt muligt formidles kulturelt nyhedsstof af almen interesse for medlemsforeningerne samt øvrige interesserede – gennem Kulturen i Gladsaxes hjemmeside og udgivelsen af et medlemsblad.

Kulturen i Gladsaxe skal i det hele taget bidrage til, at foreningernes interesser bliver tilgodeset bedst muligt med hensyn til tilvejebringelse af faciliteter for udøvelsen af foreningernes virksomhed - herunder ikke mindst tilvejebringelse af egnede lokaler.

Kulturen i Gladsaxe indgår i et konstruktivt samarbejde med FIG (Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe) og BUS (Børne-og Ungdomsorganisationernes Samråd i Gladsaxe) med henblik på at skabe de bedst mulige rammer for det SAMLEDE foreningsliv i kommunen. Dette sker som nævnt bl.a. gennem repræsentation i Folkeoplysningsudvalget.

Del siden