Lederakademiet 2019/2020


Hvad er lederakademiet?

Lederakademiet er for dig

 • der er leder af frivillige i Gladsaxe Kommune
 • der har lyst til at få flere og dybere lederkompetencer
 • der ønsker at blive endnu bedre til at varetage din forenings interesser
 • der har lyst til at blive inspireret af dygtige fagpersoner
 • der gerne vil danne netværk med andre af Gladsaxes ledelsestalenter

Dit udbytte

Akademiet er en samlet satsning som prioriteres af det samlede foreningsliv i Gladsaxe Kommune, med finansiering fra Folkeoplysningsudvalget. Akademiet vil med udgangspunkt i den enkelte deltagers individuelle lederprofil, kombinere personlig udvikling med muligheden for en faglig kompetenceudvikling indenfor ledelse og kommunikation.

Deltagerne vil efter endt akademi bl.a. være endnu bedre til at:

 • kunne motivere andre og skabe samarbejdsrelationer
 • udvikle og pleje sit personlige netværk
 • kunne iværksætte, lede og stimulere udviklingsprocesser
 • vælge det rette ledelsesværktøj eller redskab til den enkelte opgave
 • opnå glæde og tilfredshed ved at være leder
 • få fyldt op i motivationstanken i en travl foreningshverdag

Ansøgning sendes til via e-mail til fig@gladsaxe.dk senest fredag den 23. august 2019 med oplysninger om: navn, adresse, forening, alder, e-mail, telefon nr., frivillig funktion samt professionelt virke/studie, samt bankoplysninger til brug ved evt. returnering af ½ deltagergebyr. Du vil modtage endelig besked senest onsdag den 29. august 2019.

Diplomoverrækkelse

Tirsdag den 8. september 2020 overrækkes diplomer til de dimitterende lederaspiranter, der har deltaget på lederkurset i ledelse af frivillige, af borgmester Trine Græse på Gladsaxe Rådhus. 

Nogle af de afsluttende kommentarer fra deltagerne:

 • "Jeg har fået dybere indblik i hvad det at være i foreningslivet vil sige. Derudover har jeg fået belyst en stor del af foreningslivet som jeg slet ikke var klar over – derved er mine kompetencer blevet styrket i stor grad. Mere selvtillid og viden at trække på.

 • Fået mere selvindsigt i mine kompetencer som foreningsleder."

 • "Har fået lyst til at tage mere ansvar i foreningen."

 • "Motivation af frivillige, kom igennem med dit budskab, præsentationsteknik."

 • "Har fået en større viden om foreninger generelt. Jeg har udviklet nogle personlige kompetencer, mere selvtillid o.s.v. til at kunne implementere tiltag."

 • "Blevet mere bevist om forskellige former og muligheder, hvad andre gør og hvordan man kan gøre det."

 • "Jeg har fået redskaber til at turde gå om bord i foreningens udvikling. Det er nemmere at blive hørt."

 • "På den korte bane har det styrket mit netværk. Jeg har aldrig kendt folk fra så mange forskellige foreninger som nu."

 • "Meget inspirerende at møde andre med forskellige baggrund."

Akademiet er blevet til i et samarbejde mellem Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe, BUS i Gladsaxe, Kulturen i Gladsaxe og Gladsaxe Kommune. Tag det første skridt til at blive en endnu bedre leder. Få et personligt uddannelsesforløb som kommende eller nuværende foreningsleder i en lokal forening i Gladsaxe.

Lederakademi 2018


11 fik diplom af borgmester Trine Græse for at have gennemført Gladsaxe Lederakademi. Yderst til venstre ses kursusleder i Lederakademiet, Henning Hansen. Foto: Kaj Bonne.

Lederakademi 2017


Endnu en lille flok glade diplommodtagere, der kan tilføjes listen over fremtidens  foreningsledere.

Tillykke til "akademikerne" årgang 2015


Årets "akademikere" ved diplomoverrækkelsen, som borgmester Karin Søjbjerg Holst stod for - Foto: Kaj Bonne

Lederakademi 2015

I 2015 blev diplomerne til de dimitterende lederaspiranter i foreningslivet overbragt af borgmester Karin Søjbjerg Holst.

Lederakademi 2011


Deltagere fra 2011 er på Gladsaxe Rådhus for at få overrakt diplom af borgmester Karin Søjberg Holst.

Del siden