01

NY HJEMMESIDE ER PÅ VEJ

Kulturen er i gang med at lave en ny opdateret hjemmeside, som erstatter den nuværende side i løbet af sommeren

Repræsentantskabsmøde den 19.04.23

Repræsentantskabsmødet blev afholdt på Telefonfabrikken i god ro og orden. Mange tak for deltagelse.

Læs referatet her og se regnskabet her


Busturen til Køge var et hit

Tak for en forrygende bustur til Køge. Vi er i bestyrelsen enige om, at det var en skøn dag med mange gode input de steder og foreninger vi besøgte. Mange tak for et dejligt program. Vi glæder os allerede til næste år, hvor vi håber at kunne byde endnu flere velkommen på turen.

Se alle de fine foto fra dagen.

Borup Kulturhus
Borup Kulturhus
Borup Kulturhus
Borup Kulturhus
Borup Kulturhus
Borup Kulturhus
Borup Kulturhus
Borup Kulturhus
Borup Kulturhus
Borup Kulturhus
Guidet tur i Køge
Guidet tur i Køge
Guidet tur i Køge
Guidet tur i Køge
Guidet tur i Køge
Guidet tur i Køge
Guidet tur i Køge
Guidet tur i Køge
Guidet tur i Køge
Guidet tur i Køge
Bryghuset Braunstein
Bryghuset Braunstein
Bryghuset Braunstein
Bryghuset Braunstein
Bryghuset Braunstein
Bryghuset Braunstein
Bryghuset Braunstein
Bryghuset Braunstein
Bryghuset Braunstein
Bryghuset Braunstein
Kjøge Mini By
Kjøge Mini By
Kjøge Mini By
Kjøge Mini By
Kjøge Mini By
Kjøge Mini By
Kjøge Mini By
Kjøge Mini By
Kjøge Mini By
Kjøge Mini By
Kjøge Mini By
Kjøge Mini By
Kjøge Mini By
Kjøge Mini By
Kjøge Mini By
Kjøge Mini By
Kjøge Mini By
Kjøge Mini By
Kjøge Mini By
Kjøge Mini By

Kulturens årlig bustur er tilbage

Kulturens årlige bustur bliver den 10. september. Det koster kun 100 kr. pr. person og for de penge, får I en oplevelsesrig dag. Vi kører fra Telefonfabrikken kl. 9 nul nul dut, og turen går til Kjøge Mini by, Bryghuset Braunstein, hvor vi skal smage øl og spise lækker tapas, en guidet tur i Køge, og senere står den på kaffe og kage i Borup Kulturhus.

Kulturen på besøg til Birkerød Kulturnat

Formanden og næstformanden tog den 9. september på inspirations- og venskabsbesøg til Birkerøds Kulturnat, hvor vi kort mødte formanden Jack Otto Kristensen, som havde travlt med at sørge for, at alt spillede. Det var en virkelig hyggelig eftermiddag/aften med mange rigtig spændende boder, musik, glade mennesker og godt vejr. Og sørme om vi ikke kom i avisen.

Besøg til Birkerød Kulturnat
Besøg til Birkerød Kulturnat
Besøg til Birkerød Kulturnat
Besøg til Birkerød Kulturnat
Besøg til Birkerød Kulturnat
Besøg til Birkerød Kulturnat
Besøg til Birkerød Kulturnat
Besøg til Birkerød Kulturnat

Vi har fundet en vinder af logokonkurrencen

Det er med stor stolthed, at vi kan præsentere Kulturens nye logo. Vi synes, det er så flot, og vi håber, at I er enige.

Torsdag den 2. september mødtes Kulturens formand, Helene, vinderen af konkurrencen, Tom samt Meny i Søborgs repræsentant til præmieoverrækkelse af Kulturens i Gladsaxes logokonkurrence, der tidligere blev annonceret i Gladsaxe Bladet.

Vi er meget glade for det flotte logo, som taler lige ind i Kulturens hjerte med symbolet af en paraply, der kan samle alle de kulturelle foreninger, så vi sammen kan stå stærkere og sammen kan blive beskyttet mod 'regn' ovenfra.

Farverne er blevet justeret i samarbejde med bestyrelsen i Kulturen, og der er også tænkt nøje over valgene.
Den blå farve  er dels en del af Gladsaxe kommune, som vi samarbejder med, altså noget genkendelighed, men blå er også himlen og  havets farve, hvilket er en reference til, at Kulturen rummer alt derimellem.
Grøn er håbets farve, og det er vores håb og ønske om et fantastisk og givtigt samarbejde mellem alle de andre kulturelle foreninger, kommunen og Kulturen.
Gul siges at være kreativitetens farve, hvillket giver os energi til at tænke lidt ud af boksen og have en kreativ tilgang til videreudviklingen af Kulturen i samarbejde med alle vores medlemmer.

Vi byder det nye logo velkommen og glæder os til at sprede det i forskellige sammenhænge.

Kulturen i Gladsaxe med til Gladsaxedagen

Lørdag den 27. august løb Gladsaxedagen af stablen. Kulturen i Gladsaxe var med i vores nye t-shirts med det nye logo og rundt og hilse på alle vores medlemmer, samt mulige nye medlemmer. Vejret startede lidt tvivlsomt, men det klarede heldigvis op, og hvad er bedre end en kop varm kakao de luxe til at hjælpe på den gode stemning. Hyggeligt at hilse på jer.

Lancering af app'en Gladsaxehistorier

Se den spændende nyhed om Gladsaxehistorier på en ny og spændende måde.

Gladsaxe Byarkiv er nu klar til at lancere app'en 'Gladsaxehistorier', som fortæller historien om Aldershvile Slot og dets beboere i lyd, billeder og animationer, som spiller sammen med kameraet på din smartphone eller tablet.

Logo konkurrence offentliggjort i Gladsaxebladet

VIND ET GAVEKORT PÅ KR. 2.000,- TIL MENY

Kulturen i Gladsaxe ønsker sig et nyt logo, så derfor indbydes hermed til konkurrence om fremstilling af det bedste logo.

Logoet skal opfylde følgende kriterier:

Skalindeholde teksten Kulturen.dk

Skal signalere, at vi er en paraplyorganisation for de kulturelle foreninger

Skal være simpelt nok til at være tydelig på en mærkat på ca. 8x8 cm eller ø8 cm

Må gerne kunne fungere både i farver og sort/hvid

Konkurrencebetingelser:

Forslag skal indsendes til info@kulturen senest den 1.7.2022 Husk at oplyse dit navn og evt. telefonnummer.

Vi forbeholder os ret til frit at vælge mellem indkomne forslag eller forkaste dem alle.

Såfremt du vinder overgår retten til brug af logoet kvit og frit til Kulturen i Gladsaxe.
Vinderen får direkte besked.

Kulturen i Gladsaxe

Gå ikke glip af Gladsaxe Loves Culture den 4. juni 2022

Kom med til det super fede, gratis arrangement Gladsaxe Loves Culture.

Kulturarrangementet er organiseret i et samarbejde mellem de mange lokale foreninger og Telefonfabrikken -Gladsaxe Kulturhus, og det er 3 år siden, det sidst blev afholdt, så det bliver et brag af en dag.

Det foregår på Telefonfabrikken lørdag d. 4. juni, hvor dørene slås op for en dag fyldt med sjove og anderledes kulturoplevelser for hele familien. Dagen byder på alt fra dans og musik til kreative workshops, loppemarked og mad fra hele verden.

Kæmpe succesen Gurli Gris, som ligger vejen forbi med sin lillebror Gustav. Efter showet vil der være meet and greet. Programmet byder også på Punjabi-sangerinden Anita Lerche, trommegruppen Tamala, Anne Linnet samt meget, meget mere.

Kom og mærk rytmen fra trommerne i African Village, nyn med på Anne Linnets klassikere eller tag på en kulinarisk smagsoplevelse i verdensrestauranten. 

Ses vi?

Fællesmøde i Drop Inn den 2. maj 2022

Vi har været til Fællesmøde med spisning i Drop Inn den 2. maj.

Det var dejligt at møde repræsentanter fra 16 foreninger, samt få hilst på Telefonfabrikkens medarbejdere og ikke mindst nydt et lækkert måltid tilberedt af medlemmer fra Afganske kultur forening. Mange tak for dejlig mad.

Vi håber at møde endnu flere foreninger i nærmeste fremtid, og vi kommer meget gerne ud til et af jeres møder, så vi kan hilse på og høre, hvad I kunne tænke jer, at vi i Kulturen arbejder videre med til gavn for jer og andre kulturelle foreninger.

Invitation til film i Bibliografen "Kroen ved Vidåen"

Kære alle medlemmer  af Kulturen i Gladsaxe

Vi har den store fornøjelse at invitere jer med i biografen den 10. maj kl 17 i Bibliografen

Der er gratis adgang, det er os der inviterer. Der er heller ikke tilmelding. Nemmere kan det næsten ikke være. 

Filmen varer 95 min og der er garanteret masser af grin. Og bare rolig, der er danske undertekster. 

”Kroen ved Vidåen” er en humoristisk krimifilm, der belyser den dansk-tyske grænsedragning 1920, og som fremhæver vestkystmentaliteten. Handlingen foregår hovedsageligt på en kro i ingenmandsland mellem Danmark og Tyskland, hvor de lokale - uafhængigt af statsborgerskab og sprog - mødes og forstår hinanden. Det er de fem sprog, der snakkes på den slesvigske vestkyst (dansk, tysk, frisisk, sønderjysk, plattysk), der fylder mest i filmen for at slå et slag for den fantastiske sproglige og kulturelle mangfoldighed, der eksisterer i den dansk-tyske grænseregion.

Referat fra repræsentantskabsmødet den 19.04.22

Referat fra generalforsamlingen i Kulturen i Gladsaxe, den 19. april kl. 19.00 på Telefonfabrikken.
Der var fremmødt 19 personer fra 12 foreninger
1. Valg af dirigent.
John Sørensen, FIG blev valgt.
2. Valg af referent.
Arne Fogt blev valgt
3. Valg af stemmetællere.
Ove Nysom og Erik Petersen blev valgt.
4. Formanden aflægger beretning for året 2021.
Da bestyrelsen først blev valgt i november 2021, var det begrænset hvad
der kunne fortælles. Men Kulturens blad er udgået og foreningerne bliver
i stedet blive orienteret via hjemmesiden, facebook og nyhedsbrev på
mail. Endvidere blev der fortalt om de mange tiltag, bestyrelsen har
planlagt for 2022.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
5. Kassereren aflægger regnskab for 2021.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
6. Budget for kommende regnskabsår – herunder fastlæggelse af
kontingent.
1. Administrationstilskuddet fra kommunen blev forhøjet fra 0 kroner til
65.000 kroner.
2. Kulturstudiebusturen blev forhøjet fra 17.000 kroner til 40.000 kroner.
Herefter godkendt og kontingentet bliver uforandret 100 kroner årligt.
7. Indkomne forslag.
Bestyrelsen havde indsendt tre ændringsforslag til vedtægterne.
§4. Regnskabet skal være afsluttet, revideret og i underskrevet stand
tilsendt Gladsaxe Kommune senest den 15. februar det efterfølgende år.
Dette afsnit blev slettet.
§5 - 1. afsnit blev ændret til
Bestyrelsen vælges således:
Formand, sekretær og op til 1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år
Næstformand, kasserer, og op til 1 bestyrelsesmedlem vælges i lige år.
Bestyrelsen skal minimum bestå af 5 personer
§5. - 11. afsnit blev ændret til: Økonomiske dispositioner over 5.000
kroner kræver underskrift af såvel formand som kasserer.
Resten af afsnittet beholdes uændret
Alle tre forslag blev vedtaget enstemmigt.
8. Valg til bestyrelse.
Valg af kasserer: Per Seier valgt for 2 år.
Valg af næstformand: Ina Willumsen valgt for 2 år.
Valg af menigt medlem: Susanne Lørup valgt for 2 år.
Valg af menigt medlem: Jørgen Sørensen valgt for 1 år.
Valg af suppleanter:
1. suppleant: Lene Enggaard valgt for 1 år
2. suppleant: Niels Ishøj Christensen valgt for 1 år.
Valg af revisor. Werner Nejst valgt for 1 år
Valg af revisorsuppleanter:
Flemming Bruun og Knud Lambaa valgt for 1 år.
9. Eventuelt.
Der blev rejst et spørgsmål om vi ikke til næste år kunne få en
præsentationsrunde ved generalforsamlingens start. Dette blev taget til
efterretning. Derefter blev runden foretaget.
Formanden afsluttede med at takke for fremmødet og håbede at vi kunne ses
lidt mere i løbet af året.
John Sørensen, dirigent Arne Fogt, referent

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde den tirsdag den 19.04.22 kl. 19.00

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i KULTUREN I GLADSAXE


Hermed indkaldes til ordinær repræsentantskabsmøde der finder sted:

TIRSDAG den 19. april kl. 19.00 i dansesal 1 på Telefonfabrikken.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af to stemmetællere
4. Formanden aflægger beretning for året 2021
5. Kassereren aflægger regnskab for 2021
6. Budget for kommende regnskabsår – herunder fastlæggelse af
kontingent.
7. Indkomne forslag
8. Valg til bestyrelse:
a. Valg af kasserer. Per Sejer villig til genvalg for 2 år
b. Valg af Næstformand. Ina Willumsen villig til genvalg for 2 år
c. Valg af medlem. Susanne Lørup villig til genvalg for 2 år
d .Valg af medlem. Jørgen Sørensen villig til valg for 1 år
e. Valg af to suppleanter for 1 år. Vakant.
f. Valg af revisor for 1 år.
g. Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år.
Flemming Bruun og Knud Lambaa villig til genvalg
9. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal afleveret
skriftligt eller sendes til Kulturen kontor senest 14 dage før
repræsentantskabsmødet.
Hver forening har mulighed for at møde frem med 2 medlemmer. Den ene af
disse skal så vidt muligt være formanden. De har kun stemmeret, hvis der er
betalt kontingent til Kulturen for 2022.
Til selve generalforsamlingen er der ingen tilmelding. Ønskes der at deltage i
spisningen før generalforsamlingen, kræves der tilmelding senest 5 dage før
afholdelse.

Bestyrelsen i Kulturen

P.S. Regnskabet kan rekvireres ved at sende en mail til: kulturenigladsaxe@gmail.com

Foreningernes prisfest

Fredag den 25. marts 2022 kl. 18.00-22.00 i Grønnemose Skoles festsal

”Foreningernes prisfest” bliver afholdt for første gang i år, og der er lagt op til en festlig aften. Foreninger indenfor fritid, idræt og kultur og byrådets medlemmer mødes til en hyggelig aften med middag, prisuddelinger, underholdning og mulighed for en snak på tværs af de mange foreninger.

Der bliver uddelt i alt 7 priser – se mere på www.gladsaxe.dk/prisfest , og der er kommet mange indstillinger, som den nedsatte priskomité nu skal se på. Der vil også ske en hædring af de udøvere, som har kvalificeret sig til deltagelse via flotte præstationer.

Byrådet har hermed fornøjelsen af at indbyde repræsentanter for idrætsforeninger, kulturforeninger, spejdergrupper og aftenskoler. Aftenskoler kan deltage med 2 repræsentanter, mens øvrige foreninger kan deltage med:

 • 2 repræsentanter, hvis foreningen har et medlemstal under 500 medlemmer.
 • 4 repræsentanter, hvis foreninger har mere end 500 medlemmer

Tilmeldinger senest 14. marts 2022 kl. 12.00 på: Tilmelding foreningsrepræsentanter

Der udsendes en særlig invitation til de udøvere, der har kvalificeret sig til deltagelse og deres ledere. Her skal vi også have konkret tilmelding med deltagernavne inden 14. marts 2022.

Venlig hilsen

Trine Græse

Diplomoverrækkelse til Lederakademiets deltagere

Den 1. marts var der overrækkelse af diplomer til dette års deltager ved Lederakademiet. Det foregik på Rådhuset med borgmestertale, masser af klapsalver og blomster.

Formanden for Kulturen i Gladsaxe, Helene Nejst, deltog og var en tur ned af memorylane, da hun har deltaget på Lederakademiet tidligere.

Mangler I at betale kontingent til Kulturen for 2022?

Det er ikke for sent at indbetalt kontingentet på 100 kr. til Kulturen.

Vi har tidligere sendt mails ud omkring dette, men vi er desværre ikke helt sikre på, at vi har ramt alle foreningers korrekte mails. Så hvis I ikke har modtaget en mail, må I meget gerne skrive til os med jeres kontaktoplysninger: kulturenigladsaxe@gmail.com

Indbetalingen kan ske til reg. nr. 1551 kontonummer 6218210.

På forhånd tak.

Folkeoplysningsudvalgsmødet er afholdt

Folkeoplysningsudvalgsmødet blev afholdt i god ro og orden.

Det var rart at hilse på repræsentanterne fra de 6 foreninger, og der deltog.

Arne Fogt blev valgt som repræsentant til Folkeoplysningsudvalget, og Ina Willumsen blev valgt som supplant, begge uden kampvalg.

Indkaldelse til Folkeoplysningsudvalgsmøde den 31. januar 2022

Hermed indkaldelse til valg af Kulturens repræsentant til Folkeoplysningsudvalget i Gladsaxe Kommune 2022-2025.


Dato : Mandag d 31.1.22 Kl : 19.00

Sted : Gladsaxe Hovedbibliotek

Mødelokale 2

Søborg Hovedgade 220

2860 Søborg

Efter den nye styrelsesvedtægt (se uddrag herunder), er det Interesseorganisationerne, der er
ansvarlige for afholdelse af valget. Derfor er det Kulturen i Gladsaxe (Kulturen), der indkalder og forestår valghandlingen ved valg af 1 Kulturrepræsentant og 1 Kultursuppleant til
Folkeoplysningsudvalget.

Uddrag af Styrelsesvedtægt for Folkeoplysningsudvalget:
Interesseorganisationerne er ansvarlige for afholdelse af valg til Folkeoplysningsudvalget.
Interesseorganisationerne er:
• Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG)
• Aftenskolernes Samarbejdsudvalg
• Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS)
• Kulturen

Interesseorganisationen indkalder med mindst 14 dages varsel til valgmøde, hvor alle
foreninger på området, der er godkendt som folkeoplysende forening hjemmehørende i
Gladsaxe Kommune, kan deltage, uanset om foreningen er medlem af
interesseorganisationen.

Interesseorganisationerne får kontaktoplysninger til foreninger inden for det relevante område fra Børne og Kulturforvaltningen.

Stk. 2
Foreninger, der har modtaget tilskud og/eller fået anvist lokaler i henhold til
Folkeoplysningsloven i det seneste kalenderår, kan opstille kandidater til
Folkeoplysningsudvalget.

Stk. 3
Kandidater kan opstilles ved fuldmagt.

Stk. 4
På mødet vælger de fremmødte foreninger repræsentanter og stedfortrædere for de i § 2 stk. 1 nævnte områder. Den enkelte forening har to stemmer, og kun stemmeret indenfor ét område.

Stk. 5
Kun foreninger, der deltager i mødet kan afgive stemme.

Stk. 6
Foreningerne skal vælge lige mange kvinder og mænd inden for hvert område. Ved én plads i
udvalget, udpeges en af hvert køn, og Byrådet fordeler de to på hhv. udvalgsmedlem og
stedfortræder, så der er en ligelig fordeling af mænd og kvinder i udvalget.

Stk. 7
Hvis foreningerne indstiller præcis det antal foreningsrepræsentanter og stedfortrædere til
Byrådet, som der skal vælges inden for hvert af de i § 2 nævnte områder, med ligelig fordeling af kvinder og mænd, anses kandidaterne for valgt. Såfremt dette ikke er tilfældet, udpeger Byrådet medlemmer og stedfortrædere for de enkelte områder.”

Der vil bliver serveret kaffe/the samt lækker kage.

Ingen tilmelding, bare mød op.

Vi håber på at se rigtig mange og hilse på jer og høre om jeres fantastiske foreninger.

Vi følger til enhver tid regeringens udmeldte Covid-19 restriktioner på det gældende tidspunkt.

Med venlig hilsen

Kulturen i Gladsaxe

Aflysning af Folkeoplysningsudvalgsmøde den 5. januar 2022

Den 5. januar 2022 skulle vi afholde møde i Drop Inn, men det er vi desværre nød til at aflyse, da Kulturfabrikken er lukket pga. Covid-19.

Vi følger til enhver tid regeringens anvisninger, og vi afventer med at komme me en dato for afholdelse af mødet til efter restriktionerne er ophævet.

Alle foreninger vil modtage en ny mail med en ny indkaldelse til Folkeoplysningsudvalgsmødet.

Rigtig godt nytår.

Artikel fra Gladsaxe Bladet december 2021

Når der sker noget nyt i Kulturen i Gladsaxe, kommer det ofte i Gladsaxe Bladet.

Se den seneste artikel her

Kulturens nye Bestyrelse pr. november 2021

Det er med stor stolthed, at vi her kan præsentere den nye Bestyrelse i Kulturen Gladsaxe pr. november 2021.

I kommer til at høre meget mere fra os, nu skal vi lige lære alt at kende og så går vi i gang.

Vi glæder os til at møde jer.

Foto: fra venstre ses formand Helene Nejst, sekretær Arne Fogt, bestyrelsesmedlem Jørgen Sørensen, bestyrelsesmedlem Susanne Lørup, næstformand Ina Willumsen og kasserer Per.

Referat fra den ekstraordinaere generalforsamling i "Kulturen" den 4. november 2021

Nedlukning af dele af Telefonfabrikken - Gladsaxe Kulturhus - fra 30. november 2020

Telefonfabrikken er ramt af skimmelsvamp.

Telefonfabrikken er ramt af skimmelsvamp.

Telefonfabrikkens leder Betina Louise Kimergård har denne meddelelse til foreninger og brugere af huset.

Kære foreninger, grupper og private aktører i Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus

Tak for de små korte snakke, jeg har haft med flere af jer i dag.

Som jeg fortalte jer, har vi desværre haft en vandskade i bygningen, der har afledt skimmelsvamp i høj eller meget høj grad i flere af vores lokaler. Det betyder, at vi fra på mandag den 30.11 ikke kan have aktiviteter i store dele af kulturhuset. Se vedlagte brev fra Vicedirektøren for Børne- og Kulturforvaltningen, Ingelise Damm (download det længere ned på siden).

Det er vigtigt for mig at sige, at I er meget velkommen til at kontakte mig, hvis I har spørgsmål til situationen.

Måske kan du også få svar på nogle af dine spørgsmål her:

Hvor skal jeg så lave mine aktiviteter?

Vi arbejder i øjeblikket tæt sammen med lokalebooking og Børne- og kulturforvaltningen om at lave en genhusningsplan for jeres aktiviteter. Vi kontakter jer snarest mulig i den forbindelse.

Virker min nøglebrik til Telefonfabrikken stadig på mandag den 30.11?

Nej, din nøglebrik vil blive deaktiveret og du skal kontakte personalet i Telefonfabrikken, hvis du har brug for at hente dine ting i kulturhuset.

Skal jeg have hentet alle mine ting på inden mandag den 30.11?

Nej, du kan sagtens hente dine ting efter den 30.11 ved at lave en aftale med Telefonfabrikkens personale.

Kan jeg booke Drop Inn til mine aktiviteter?

Nej, du kan ikke afvikle dine aktiviteter i Drop Inn.

Hvornår kan jeg booke lokaler i Telefonfabrikken igen?

Vi kender ikke tidshorisonten for renoveringsarbejdet af bygningen. Men vi forventer det kan tage 1 års tid. I får en mail fra lokalebookingen, når kulturhuset igen er åbent for booking. 

Hvem skal jeg snakke med, hvis jeg er bekymret for mit helbred?

Sundhedsmyndighederne anbefaler at du tager kontakt til egen læge, hvis du er bekymret for at dit helbred er blevet påvirket af skimmelsvamp.

Kan jeg stadig snakke med Telefonfabrikkens personale? Og kan jeg stadig finde dem i deres kontor?

Ja, vi er stadig på vores telefoner og mails. Og nej, vi forlader også vores kontor på mandag.

Husk: at Telefonfabrikkens personale stadig er på arbejde. Vi er her for at hjælpe jer med svar på denne specifikke situation og til at sparre med om (eksisterende/nye) kulturprojekter.

Mange hilsner

Betina Louise Kimergård

Leder
Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus
Telefonvej 8
2860 Søborg

Infobrev om nedlukning af Telefonfabrikken

Download og se dette brev fra vicedirektøren for Børne- og Kulturforvaltningen, Ingelise Damm, om nedlukningen af Telefonfabrikken pga. skimmelsvamp.

Corona: Borgmesterens appel til foreninger og borgere

Gladsaxe Kommunes borgmester Trine Græse har to videobudskaber til foreningerne i Gladsaxe Kommune. Klik på de to videolinks længere nede i teksten for at se dem.

Gladsaxe Kommunes borgmester Trine Græse har to videobudskaber til foreningerne i Gladsaxe Kommune. Klik på de to videolinks længere nede i teksten for at se dem.


Børne- og Kulturdirektøren
Gladsaxe Kommune
Rådhus Alle 7, 2860 Søborg
Telefon: 39 57 53 00
Mail: bkf@gladsaxe.dk

Dato: 16-11-2020
J. nr. 20-1-29.08.12-A21

Kære alle foreninger i Gladsaxe Kommune

I lyset af, at vi i øjeblikket oplever en meget stor smittespredning i vestegnskommunerne, har Regeringen nedsat ”Taskforce Vestegnen”, som bl.a. skal se på yderligere tiltag og restriktioner, fx for foreningslivet. Samtidig oplever vi, at vores børn og unge, som holdes adskilt i skoletiden, bliver smittet i foreningslivet og herefter smitter deres klassekammerater i skolerne. Derfor sender vores borgmester Trine Græse denne appel til alle jer i foreningerne i håb om, at vi sammen kan få inddæmmet smitten mest muligt og derved sikre, at foreningerne ikke bliver lukket ned, som det skete i foråret.

Du kan se videohilsenen fra Trine Græse her.
(https://dreambroker.com/channel/70qn3r3p/klxnb966)

For at bakke indsatsen op i foreningerne sender Trine Græse denne hilsen til Gladsaxes borgere, herunder medlemmer og forældre til medlemmer af foreningslivet. Vi håber, at I vil lægge videoen på jeres hjemmeside og dele den via mail til medlemmer og sociale medier.

Her har du linket, som du gerne må sprede så bredt ud som muligt.
(https://dreambroker.com/channel/70qn3r3p/xdsizcvx)

Vi håber, at disse videoer og budskaberne i dem kan hjælpe til, at vi alle gør en fælles indsats for at få smittetallet ned i Gladsaxe, så vi fortsat kan leve et liv med så få restriktioner som muligt.

Tak for jeres store indsats.

Venlig hilsen

Thomas Berlin Hovmand

PS: Læs fakta om smittede og nære kontakter herunder.

Fakta om smittede og nære kontakter i foreningslivet

Vi har derfor brug for jeres hjælp til at holde jeres medlemmer hjemme, når de eller I får besked om, at de har været i nær kontakt med en smittet i familien, blandt venner, i fritidslivet eller i andre sammenhænge.  

Der er mange spørgsmål og dilemmaer i forhold til korrekt håndtering af smittede og nære kontakter. Derfor er det vigtigt, at I som forening er meget tydelige i forhold til retningslinjerne, når I har fået melding om smittede eller personer, der har været i nær kontakt med smittede med coronavirus. 

Hvis et medlem bliver smittet eller har været i nær kontakt med en smittet

 • Så må personen ikke deltage i foreningsaktiviteter eller gå i skole.
 • Personen skal blive hjemme fra foreningens aktiviteter, indtil hans eller hendes første test er negativ.
 • I skal hjælpe med at identificere og kontakte andre, der kan have været i nær kontakt med den smittede og derfor skal være hjemme i isolation. Se forslag til brev på sidste side til medlemmer, hvis I får smitte indenfor i foreningen.

Hvad er nær kontakt med en smittet?

 • Du bor sammen med en smittet person.
 • Du har været tæt på en smittet person i perioden fra 48 timer før personens symptomer startede og indtil 48 timer efter, at personens symptomer er ophørt.
 • Du har været tæt ”ansigt til ansigt” kontakt, hvis du har være inden for 1 meters afstand af personen i mere end 15 minutter.
 • Du har fået at vide fra skole, arbejdsplads, eller andre, at du har været i nær kontakt med en smittet. Fx en person, du har krammet eller på anden måde været i direkte fysisk kontakt med. Læs om at være ”nær kontakt” i Sundhedsstyrelsens pjece her:
  www.sst.dk/da/udgivelser/2020/til-dig-der-er-naer-kontakt-tilperson-med-ny-coronavirus

Du skal testes to gange, hvis du har været i nær kontakt til en smittet

 • Når du har været i tæt kontakt til en smittet, skal du blive hjemme og først få taget testen på 4. dagen efter kontakten. Er den testen negativ, må du vende tilbage, men du skal stadig havde taget en test på 6. dagen. Er den også negativ, så skal du ikke testes igen. Er testen positiv på 4. dagen, skal du blive hjemme til 48 timer efter, dine symptomer er ophørt, eller hvis man er symptomfri til 7 dage efter testen.   

Selvisolation

 • Det er meget vigtigt, at jeres medlem, der kan have været udsat for COVID-19 smitte, isolerer sig derhjemme. Det betyder, at man skal blive hjemme og undgå nær kontakt til resten af familien, blive på eget værelse hvis muligt, og hvis det ikke er muligt, skal der tørres af på de steder, hvor den smittede har rørt – babyservietter kan bruges eller vand og sæbe – ikke håndsprit, da der kan være stoffer i, som ødelægger overflader. Aftørring gælder også ved hvert toiletbesøg.
 • Selvisolation betyder også, at man ikke må komme ud og lege med venner.  

Hvornår kan jeres medlem deltage i foreningen igen?

 • Hvis det første testresultat er negativt, kan jeres medlem deltage i foreningsaktivitet igen derefter. Jeres medlem skal stadig testes i alt to gange. Næste gang skal være tidligst to dage efter første test. 

Information til jeres medlemmer

 • Send besked til nære kontakter ved smitte, se forslag til tekst på næste side.
 • Læg denne information på jeres hjemmeside eller i nyhedsbrev til medlemmer.


Forslag til brev til medlemmer, hvis I får smitte indenfor i foreningen:

Kære xx

Vi har modtaget besked om, at en person med tilknytning til foreningen er testet positiv for COVID-19. Den smittede har været med i foreningens aktivitet samtidig med dig. Derfor kan du have været udsat for COVID-19-smitte. 

Vi har set på hvilke medlemmer, der kan have været i nær kontakt med den smittede, og som vi derfor anbefaler bliver testet. Du er vurderet til at være en af dem, der har været i nær kontakt og derfor kan have været udsat for smitte. Derfor skal du blive hjemme, indtil du er testet negativ. Det er vigtigt at understrege, at det ikke er sikkert, at de, der vurderes at være nære kontakter, er smittede. Men det er vigtigt, at du lader dig teste.

Selvisolation

Det er meget vigtigt, at personer, der kan have været udsat for COVID-19-smitte, med det samme isolerer sig hjemme og undgår kontakt til resten af familien. Det er også vigtigt, personer, der kan være smittet, enten har et særskilt toilet, eller at toilet, vandhane mm. tørres af babyservietter eller vand og sæbe efter brug. 

Resten af husstanden kan stadig gå i skole eller på arbejde. Det er kun, hvis andre i husstanden får symptomer på smitte, at de også skal blive hjemme. Vi håber selvfølgelig at undgå den situation, og det kan isolation hjælpe til med. 

Hvornår kan du komme tilbage i foreningen?

Hvis det første testresultat er negativt, kan du komme tilbage derefter. Men du skal stadig testes to gange for at sikre, at du ikke er smittet. Anden test skal være tidligst to dage efter første test. Er testen fortsat negativ er alt godt. Er testen positiv og har du symptomer, skal du blive hjemme til 48 timer efter symptomerne er ophørt. Hvis du er testet positiv, men er symptomfri, skal du blive hjemme, indtil du har været symptomfri i 7 dage efter testen.

Du kan bestille tid til test på www.coronaprover.dk.   

Læs om at være ”nær kontakt” i Sundhedsstyrelsens pjece her:

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Følgebrev fra børne- og kulturdirektør med link til borgmestertale - til foreninger

Download det originale brev på 4 sider med ovenstående tekst og links. Så kan du printe det eller sende det videre til din forenings bestyrelse og medlemmer.


CORONA AFLYSNING

Kulturens bestyrelse har besluttet at aflyse årets repræsentantskabsmøde den 8. oktober og det ligeledes berammede formandsmøde den 13. november samt endelig nytårsmødet i 2021.

Aflysningerne besluttes pga. den meget usikre situation omkring Coronasmitten. Bestyrelsen ønsker at leve op til ansvaret/henstillingerne om at undgå unødig smittefare.

Repræsentantskabsmødet forventes herefter afholdt i april 2021, og bestyrelsen fortsætter så uændret indtil da.

Bestyrelsen håber på bred forståelse for beslutningen.

Nu genåbner endnu mere idræt og foreningsliv i Gladsaxe

Fase 3 af genåbningen af Danmark betyder også, at foreningslivet kan genåbne – under skyldig hensyntagen til en række nye coronaforholdsregler.

Fase 3 af genåbningen af Danmark betyder også, at foreningslivet kan genåbne – under skyldig hensyntagen til en række nye coronaforholdsregler.


Kære kulturelle foreninger i Gladsaxe Kommune

Kære alle,

Som en del af fase 3 i genåbningen af Danmark åbnes der nu for indendørs idræts- og foreningsliv og alle lokaler, hvor der udøves idræts- og fritidsaktiviteter i Gladsaxe Kommune.

Genåbning af Idrætsanlæggene i Gladsaxe herunder Gladsaxe- og Bagsværd svømmehal

For alle indendørs idrætsaktiviteter, der finder sted i haller og lokaler, som hører under Idrætsanlæggene i Gladsaxe, vil der allerede fra i dag, kl. 15, være mulighed for at genoptage indendørs idrætsaktiviteter. Omkring Gladsaxe – og Bagsværd Svømmehal, så vil der fra i morgen, torsdag 11. juni, igen være mulighed for at foreninger og borgere kan komme i vandet.

Genåbning af Telefonfabrikken, skoler og foreningers egne huse/lokaler

Telefonfabrikken, er siden i mandags åbent for alle foreninger og borgere (se retningslinjerne længere nede på siden fra Telefonfabrikken). For foreninger er det også muligt at bruge egne lokaler ligesom skolerne nu er åbne. For brug af bookede lokaler på skolerne kontakter Gladsaxe Kommune og FIG efterfølgende jer for at høre om jeres behov for brug af gymnastiksale og boldhaller. Efterfølgende vil Gladsaxe Kommune undersøge muligheden for at imødekomme ønskerne. I skal derfor påregne lidt tid, fra I er blevet kontaktet, til at Gladsaxe Kommune kan bekræfte om I kan få imødekommet jeres ønske.

Booking og brug af lokalebookingsystemet

Hvis du skal bruge lokaler på skoler eller kulturhuse så send en mail til lokaler@gladsaxe.dk, der hurtigst muligt håndterer jeres forespørgsel. Booking af faciliteter på Idrætsanlægget i Gladsaxe, sker gennem gladsaxe.dk/booking.

Retningslinjer for genåbning

Med udgangspunkt i retningslinjerne fra Kulturministeriet har Gladsaxe Kommune udarbejdet vedlagte retningslinjer for genåbningen. Som det fremgår så er det vigtigt at I ikke deltager såfremt I er syge. Ligeledes har I foreningens bestyrelse ansvaret for, at medlemmerne overholder - og aktiviteten kan gennemføres indenfor - retningslinjerne fra Kulturministeriet, Sundhedsstyrelsen og de respektive specialforbund/organisationer.

Venlig hilsen

Søren Nabe-Nielsen

Afdelingsleder
Kultur, Fritid og Unge
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

Telefon: 39 57 53 42
Mobil: 21 32 77 04
Mail: sornab@gladsaxe.dk

Du kan herunder downloade PDF-dokumenter med de seneste og opdaterede retningslinjer fra Kulturministeriet, Gladsaxe Kommune og Telefonfabrikken. 

KUM Indendørs idræt og foreninger - 7. juni 2020 - fælles retningslinjer

Download, læs og print Kulturministeriets nye notat (7/6-2020) om coronaretningslinjer for genåbning af klubber. Benyt dem til at udarbejde din klubs egne retningslinjer for medlemmer og frivillige.

Gladsaxe Kommunes nye retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv

Download Gladsaxe Kommunes nye retningslinjer (10/6-2020) for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv samt idræts- og fritidsfaciliteter - herunder tankesportsaktiviteter.

Retningslinjer for Telefonfabrikken

Download Telefonfabrikkens leder Betina Louise Kimergårds retningslinjer (10/6-2020) for genåbningen af Telefonfabrikken og dens lokaler og aktiviteter.

Nyt fra Kulturen i Gladsaxe

1) Initiativmidler 2019/20 – kr. 116.290.

a) Gladsaxe Spillemandslaugs arrangement i samarbejde med Gladsaxe Tangoforening.

Kom og lær at danse Tango planlagt til den 21/3-20. Foreløbig udsat til den 19/9-20 – Budget kr. 35.000.

b) Glad Dans, Gladsaxe Tangoforening og Dansefabrikkens planlagte Byrådet danser.

Var oprindelig planlagt til den 26/4. Foreløbig udsat til søndag den 13/9-2020 – Budget kr. 48.000. 

c) Alsang arrangeret af Kulturen, Ældresagen, Gladsaxe Folkekor samt Gladsaxe Kommune.

 • oprindelig planlagt til den 4/5. Foreløbig udsat på ubestemt tid – Budget kr. 25.000.
 • Budgetterede, men endnu ikke gennemførte arrangementer – beløbet ført videre – Budget kr. 108.000. (revision konstateret, at beløbet er til stede på Kulturens bankkonto).

d) Kulturen i Gladsaxe afholdt torsdag den 23/1 Nytårskur.

Borgmester, forvaltningsfolk samt kulturhusleder og foreningsfolk var indbudt. Der deltog tillige repræsentanter fra de 3 arrangementer for at fortælle om planlægningen. Mødet afholdt   Udgift  kr. 6.000.

Total budgetteret + afholdt udgift kr. 114.000.

2) Kursuspulje 2020 – kr. 37.000

 • Den årlige Kulturbus-studiebustur i august er udsat på ubestemt tid - Budget kr. 17.000.
 • Forårets Formandsinitiativmøde planlagt i maj 2020 udsat på ubestemt tid - Budget kr. 10.000.
 • Efterårets Formandsinitiativmøde planlagt 13/11-2020 er pt. ikke aflyst - Budget kr. 10.000.

3) Repræsentantskabsmøde planlagt og tilrettelagt den 3. april endnu ikke afholdt.

 • Forventes afholdt, når der igen åbnes for mødeaktiviteter på Telefonvej 8, Gladsaxe Kulturhus – TELEFONFABRIKKEN. Dato og tidspunkt vil blive meldt ud til den tid.                                   

Kulturens bestyrelse er forhåbningsfulde og håber at kunne gennemføre alle de planlagte arrangementer, når tiderne bliver normale, og der igen åbnes op for det for os alle nødvendige foreningsliv.

Vi ønsker alle en god sommer og pas godt på Jer selv – husk at overholde de pålagte regler.

Mange hilsner

Kulturen i Gladsaxe
På bestyrelsens vegne
Edel Trolle, kasserer

Repræsentantskabsmødet den 3. april udskydes


På grund af regeringens indgreb for at begrænse smitten med coronavirus har Kulturens bestyrelse besluttet at udskyde repræsentantskabsmødet, der skulle have fundet sted fredag den 3. april. Vi må alle passe på ikke at blive smittet eller selv at smitte andre. 

Mange andre klubsteder og foreninger i kommunen har allerede lukket ned for aktiviteterne. 

Kulturens bestyrelse vender tilbage med en ny dato for repræsentantskabsmødet engang i fremtiden, når krisen lysner. 

Med venlig hilsen

Kulturen i Gladsaxes bestyrelse

"Gladsaxe Loves Culture" fandt sted i Søborg den første lørdag i juni 2019. Foto: Kim Malmqvist.
Her er det Serafina Berger, der viser frem ved "Gladsaxe Loves Culture", der fandt sted lørdag den 1. juni 2019. Foto: Kim Malmqvist.
"Gladsaxe Loves Culture" er farvestrålende og med musik og sang. Foto: Kim Malmqvist.
Flere etniske foreninger deltog i "Gladsaxe Loves Culture". Foto: Kim Malmqvist.
De unge fik lejlighed til at synge ved "Gladsaxe Loves Culture". Foto: Kim Malmqvist.
Der er igen i år Gladsaxedag den 24. august: På Søborg Bridgeklubs stand tager fire personer et slag bridge. Foto: Kaj Bonne.
Maskotten for ishockey VM dukkede også op på Gladsaxedagen. Foto: Kim Malmqvist.
"Kulturen i Gladsaxe" var også til stede. Foto: Kim Malmqvist.
Afghansk Kulturforening var med på sidste års Gladsaxedag. Foto: Kim Malmqvist.
Børn på violin ved sidste års Gladsaxedag. Foto: Kim Malmqvist.

Kulturen i Gladsaxe er stedet hvor du finder din lokale forening

På Kulturens hjemmeside er samlet oplysninger om de kulturelle foreninger i Gladsaxe Kommune og om "Kulturen i Gladsaxe", der er en paraplyorganisation for foreningerne i kommunen.

Ingen andre steder finder du så mange oplysninger om foreninger i Gladsaxe Kommune. Her er det hele samlet med det formål at bidrage til, at borgerne i kommunen hurtigt og nemt kan søge oplysninger om det kulturelle foreningsliv. 

Ved du ikke hvilke foreninger, der findes for dig?

Du kan læse om, hvilke foreninger der findes i Gladsaxe Kommune her.

Kulturen i Gladsaxe har også sine egne arrangementer. Læs om dem her.

11 fik diplom for at have gennemført Gladsaxe Lederakademi i 2018. Foto: Kaj Bonne.

11 fik diplom for at have gennemført Gladsaxe Lederakademi i 2018. Foto: Kaj Bonne.

Overskrift

Jeg er en paragraf. Klik her for at redigere mig og tilføje din egen tekst. Jeg er et godt sted at fortælle dine besøgende lidt om dig selv, og hvad din hjemmeside handler om.

Del siden